Όροι χρήσης


Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του melistrimis.blogspot.gr αποδέχεται τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και περιορισμοί

Το σύνολο του περιεχομένου του
melistrimis.blogspot.gr, περιλαμβάνοντας ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, παρεχόμενων υπηρεσιών και κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του melistrimis.blogspot.gr

Αποποίηση Ευθύνης

Το
melistrimis.blogspot.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διασφάλιση, των εν λόγω δεδομένων καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων πάρα ταύτα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Τα περιεχόμενα του melistrimis.blogspot.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Το melistrimis.blogspot.gr δεν ευθύνεται ούτε εγγυάται για την πληρότητα και την ποιότητα του περιεχομένου και των προσφερόμενων υπηρεσιών του melistrimis.blogspot.gr. Το melistrimis.blogspot.gr διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή/και να αφαιρέσει περιεχόμενο κατά την κρίση του χωρίς καμία προειδοποίηση. Το melistrimis.blogspot.gr δεν αποδέχεται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο του melistrimis.blogspot.gr

Περιορισμός Ευθύνης

Το
melistrimis.blogspot.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρήσης του melistrimis.blogspot.gr